Hem

 

 

 

 

Geo

 

 

Vi utför borrningar mestadels för stora konsulter som behöver borrdata för att kunna beräkna fastheten i marken, därefter kunna bestämma grundläggningen på det som skall byggas.

 

 

 

 

Miljö

 

 

Vi utför mycket miljöborrningar runt omkring i landet, som t ex. bensinstationer, nedlagda industrier m.m. Även här är det mest större konsulter som anlitar oss för de projekt som skall utföras.

Jordankare är den andra stora specialiteten som vi jobbar med. Det kan vara allt från grundläggning till bullerplank, flaggstänger, altaner, carportar, stängsel, telemaster, större förrådstält , ja allt man skulle kunna tänka sig att montera på ett jordankare.

 

 

 

Jordankare